Photo Rating Website
Index Worms Eggs worm\'s way Wózki Arti Word Finder
Wojskowa Przychodnia ul Żeromskiego

aaaajaponia *zapiski z podróżyaaaa

Temat: Ogłoszenie (B16 w Polsce)
niezbednik pielgrzyma wydany przez urzad miasta Krakowa:

Informacje dla pielgrzymów

1. Osoby uczestniczące w uroczystościach i zgromadzeniach bez względu na miejsce zamieszkania mogą korzystać z pomocy medycznej udzielanej przez
* Oznakowane piesze patrole medyczne
* Oznakowane stacjonarne punkty medyczne
* Namioty medyczne
* Specjalnie oznakowane Karetki Pogotowia Ratunkowego
* Przychodnie pełniące dyżur w systemie całodobowym
* Szpitalne Oddziały Ratunkowe
2. W celu ułatwienia udzielania pomocy medycznej osoby uczestniczące w zgromadzeniach a pozostające w leczeniu lub leczone szpitalnie w przeszłości proszone są o zabranie ze sobą aktualnie zażywanych leków oraz kart informacyjnych z pobytu w szpitalu, książeczki cukrzycowej, karty ciąży.
3. Dzieci i osoby niepełnoletnie powinny posiadać przy sobie kartkę z danymi osobowymi, miejscem zamieszkania, numerem PESEL, ewentualnie numerem telefonu kontaktowego z opiekunami.
4. W czasie celebry na Błoniach prosimy o nie zgłaszanie się do karetek o pomoc tylko do patroli medycznych i namiotów medycznych.
5. Pielgrzymi proszeni są o zabranie ze sobą suchego prowiantu, wody, nakryć głowy i osobistych leków zażywanych stale, parasola, wygodnego obuwia.

Opieka szpitalna : Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Szpitale

* SOR Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza- Kraków ul. Prądnicka 35-37 tel. 012 416-24-36
* SOR Szpitala MSW i A - Kraków ul. Kronikarza Galla 25 - tel. 012 637-42-05
* SOR V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką- Kraków ul. Wrocławska 1-3 tel. 012 630-81-37
* SOR Szpitala Uniwersyteckiego i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego- Kraków ul. Łazarza 14 - tel. 012 424-42-19
* SOR Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego- Kraków ul. Sieroszewskiego 66- tel. 012 644-35-26
* SOR Szpitala im. L. Rydygiera - Kraków oś. Złotej Jesieni 1- tel. 012 646-83-24
* Szpital im. J.Dietla - Kraków ul. Skarbowa 1- tel. 012 633-00-11
* Uniwersytecki Szpital Dziecięcy- Kraków ul. Wielicka 267- tel. 012 658-20-11

Ambulatoria Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Dyżury:
- piątek - 18:00-8:00
- sobota i niedziela - całodobowo

* ul. Kronikarza Galla 24 (Przychodnia)
* al. Pokoju 4 (Przychodnia)
* ul. Teligi 8 (Pogotowie Ratunkowe)
* Rynek Podgórski 2 (Pogotowie Ratunkowe)
* os. Niepodległości 6 (Przychodnia)
* os. Jagiellońskie 1 (Przychodnia)
Źródło: forum.porcjunkula.org/viewtopic.php?t=949
japonia *zapiski z podróży

Designed By Royalty-Free.Org